Endpoint Manager

Endpoint Manager (EM) ช่วยให้คุณสามารถจัดการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ปลายทางได้ทุกที่ 

Endpoint Manager

Proactive updates for optimal security

 ตรวจสอบและจัดการ Patch Windows และ Patch แอปพลิเคชัน รายการช่องโหว่ CVE ที่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ Endpoint Manager รวมถึง เวลาการเชื่อมต่อ user ที่ logs in ทรัพยากร สามารถกำหนด Maintenance Window ตามรอบเวลาที่กำหนดได้

Keep your endpoints up to date

 การป้องกันภัยคุกคามทางเว็บแบบ Zero-day โดยไม่ขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ตรวจจับภัยคุกคามที่ไม่มีไฟล์ที่ไม่รู้จัก 100% ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ไฟล์อัจฉริยะของ Comodo ใช้นโยบายที่เราแนะนำ ซึ่งสร้างขึ้นจากการตรวจสอบการวิเคราะห์พฤติกรรมภัยคุกคาม

Manage Your Entire Network

 แดชบอร์ดจะแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ สถานะการเชื่อมต่อ และระดับความปลอดภัยของอุปกรณ์ทั้งหมดที่ลงทะเบียนกับ Endpoint Manager แดชบอร์ดยังช่วยให้คุณดูผลลัพธ์การคุกคาม การแจ้งเตือน และสร้างรายงานได้อีกด้วย

Feature Capabilities

Configure any Major OS
การจัดการซอฟต์แวร์ ของอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าระบบ Linux, Windows หรือ Mac ได้รับการอัพเดตตามเหมาะสมกับการป้องกันและรักษาความปลอดภัย

Recommended Security Policy
แต่ละ Profile อุปกรณ์ช่วยให้คุณระบุสิทธิ์การเข้าถึงเครือข่ายของอุปกรณ์ นโยบายความปลอดภัยโดยรวม การตั้งค่ากำหนดการสแกนไวรัส

Patch Management
ระบบอัปเดต ระบบปฏิบัติการOS และแอปพลิเคชันด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติผ่านรายการรวมรายการเดียว

Network Management
การสแกนหาอุปกรณ์ สามารถระบุทั้งอุปกรณ์ที่มีการจัดการและไม่มีการจัดการ คุณสามารถกำหนดค่า EM ให้แจ้งเตือนคุณหากการสแกนพบอุปกรณ์ใหม่ได้

Cloud-Based Architecture
Agent มีน้ำหนักเบา ใช้ในการรวบรวมข้อมูลและ monitor เหตุการณ์ที่มีรายละเอียดระดับเหตุการณ์พื้นฐาน

Alerts and Notifications
สร้างขั้นตอนและการตรวจสอบเพื่อติดตามกิจกรรมบางอย่างและสร้างการแจ้งเตือนหากตรงตามเงื่อนไข

Valkyrie Verdict Engine
ดำเนินการวิเคราะห์พฤติกรรมไฟล์ที่ไม่รู้จักหรือไม่น่าเชื่อถือ เพื่อตัดสินว่าปลอดภัยอย่างรวดเร็วและโดยอัตโนมัติหรือเป็นอันตราย

Auto Containment Compatibility
ทำงานโดยอัตโนมัติ Auto Containment ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรซึ่งสามารถแยกไฟล์ภัยคุกคามไม่ให้เข้าถึงทรัพยากรของระบบโฮสต์หรือข้อมูลผู้ใช้

Bulk Device or User Enrollments
สามารถลงทะเบียนอุปกรณ์จำนวนมากผ่าน AD หรือส่งURLเพื่อทำการลงทะเบียนอุปกรณ์ได้

Dashboard
ประกอบด้วยแผนภูมิและกราฟที่แสดงโครงสร้างและสถานะความปลอดภัยของอุปกรณ์ในเครือข่าย

Device
จัดการและควบคุมอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันจากระยะไกล รีบูทเครื่องปลายทาง ติดตั้งและจัดการแอปบนอุปกรณ์จากระยะไกลได้ จัดการกลุ่มอุปกรณ์ และ Remote ไปเครื่องปลายทางได้ทั้งภายในและภายนอก สามารถแจ้งเครื่องปลายทางให้รับทราบได้

User
สร้างและจัดการผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้ การทะเบียนอุปกรณ์และกำหนดโปรไฟล์การกำหนดค่าสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้