ADVANCED

ENDPOINT

PROTECTION

ในขณะที่ไฟล์ที่ไม่รู้จักถูกกักกันในพื้นที่จำลอง(Auto containment) ไฟล์จะถูกวิเคราะห์ทันทีในระบบคลาวด์โดย Valkyrie Verdicting Engine และ Threat Intelligence ของ Comodo โดยไม่รบกวนผู้ใช้ปลายทาง

ENDPOINTS ARE FINALLY PROTECTED

Patented Auto Containment

 เป็นการป้องกันด้วย Auto Containment™​ เพื่อแยกกักไฟล์ infections เช่น แรนซัมแวร์และภัยคุกคามที่ไม่รู้จักออกจาก System Windows ​ ระบบ Comodo จะไม่ไว้วางใจไฟล์ที่ไม่มี Certificate และทำการตรวจสอบไฟล์ที่ executables ให้ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อเครื่องปลายทาง และระบบจะอนุญาตให้ไฟล์ที่มี Certificate ให้อัตโนมัติถ้าไฟล์มีความปลอดภัย

Kernal level api + cloud-based updates

เมื่อปรับใช้ Advanced Endpoint Protection ซอฟต์แวร์ได้รับการออกแบบมาให้พร้อมใช้งานทันทีได้อย่างปลอดภัย สามารถตั้งค่าเปิดใช้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลไฟล์ที่ไม่รู้จัก จะถูกรวบรวมผ่านเครื่องปลายทาง และส่งให้ระบบ Ai Valkyrie วิเคราะห์ไฟล์

Valkyrie Verdict engine + threat intel

 ด้วยระบบคำตัดสินของ Valkyrie ผลลัพธ์จะได้รับในแบบเรียลไทม์สำหรับลูกค้า Comodo ด้วยการผสมผสานระหว่าง AI และยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย เพื่อรักษาความปลอดภัยในรูปแบบ Zero Trust ทุกไฟล์จะได้รับตรวจสอบและผลวิเคราะห์ไฟล์จาก Valkyrie

Feature Capabilities

Virus Scope Behavior Analyzer
ตรวจสอบพฤติกรรมผิดปกติของกระบวนการทั้งหมดอย่างใกล้ชิดเพื่อระบุการกระทำที่อาจเป็นอันตรายก่อนที่จะเกิดขึ้น

Comodo Host Firewall
ป้องกันภัยคุกคามที่เข้ามาและหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่น่าสงสัยที่ส่งออกไป

Host Intrusion Prevention System
การตรวจสอบกิจกรรมระบบปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจจับการบุกรุกก่อนการบุกรุกที่อาจเกิดขึ้น

Patented Auto Containment
แยกไฟล์ที่ไม่รู้จักโดยอัตโนมัติภายใน container ที่ปลอดภัยซึ่งระบบจะแยกออกจากพื้นที่จริงของคอมพิวเตอร์

Comodo NGAV
โปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับ ล้างข้อมูล และกักกันไฟล์ที่น่าสงสัยโดยอัตโนมัติ

Fileless Malware Protection
การป้องกัน fileless malware

Valkyrie Threat Intel Analyzers
ระบบวิเคราะห์ไฟล์ แตกต่างจากเทคนิคการตรวจหามัลแวร์ที่ใช้ลายเซ็นต์แบบดั้งเดิม วาลคิรีทำการวิเคราะห์หลายอย่างโดยใช้พฤติกรรมและจากผลการวิเคราะห์สามารถเตือนเกี่ยวกับ file Zeroday ที่พบ

Device Control
ช่วยให้คุณควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เช่น USB HDD ที่เชื่อมต่อกับเครื่องปลายทางได้ กำหนดหรืออนุญาตคลาสอุปกรณ์ที่เลือกหรือบล็อกทั้งหมดได้

Website Filtering
ป้องกันเว็บไซต์ที่เป็น malware และ phishing จากฐานข้อมูล Website comodo

Data Loss Prevention (DLP)
ค้นหาเอกสารบนคอมพิวเตอร์ ซึงมีข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น หมายเลขบัตรเครดิต,IP อุปกรณ์ ,Mac Address คุณสามารถย้ายเอกสารที่ตรวจพบไปยังตำแหน่งอื่น กักกันเอกสาร ไม่ให้คัดลอกไปยังอุปกรณ์ USB