ติดต่อได้ทาง

โทร 02-007-2590 Fax 02-007-2101

เวลาดำเนินการ

Monday - Friday: 8:30 AM to 5:30 PM

ที่อยู่

"319 Chamchuri Square Building 24th Floor,

Unit TT12, Phayathai Rd., Pathum wan Sub-district,

Pathum wan District, Bangkok 10330